ره نشان زیست فناوری ره نشان هوشمند سازی هر رشته ای، هر شهری و هر دانشگاهی که هستی ره نشانی شو !

ثبت نام

ره نشان حمل و نقل ره نشان آب و محیط زیست ره نشان انرژی
خودتو دست کم نگیر؛ دست به کار شو ! لذت تجربه یک پروژه واقعی و صنعتی
در کنار راهبران تخصصی

مشاهده پروژه ها

بیش از نیم میلیارد تومان جایزه نقدی یادگیری، حل مسئله، امتیاز نخبگی، جذب به شرکت ها و

مزایای مسابقات ره نشان

 مسابقات ره‌ نشان 

مزایای ره نشان

ره نشان چیست؟

  • ره نشان یکی از مسابقات مسئله محور طرح شهید بابابی ذیل بنیاد ملی نخبگان است که در ۵ حوزه آب و محیط زیست، انرژی، حمل و نقل، زیست فناوری و هوشمند سازی در حال برگزاری است.
  • در سومین دوره ره نشان شناسایی دانشجویان مستعد، توانمندسازی حول مسائل صنعتی، تیم سازی و اتصال این افراد به مجموعه های فناور و صنعتی کشور در دستور کار قرار گرفته است.
  • در این مسابقات ره نشان با همکاری شرکت های فناور و صنعتی به وسیله تعریف پروژه و راهبری تیم ها، زمینه جذب دانشجویان و فارغ التحصیلان مستعد را تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان فراهم کرده است.
  • شرکت کنندگان در مسابقات ره نشان این فرصت را پیدا خواهند کرد تا در بستر انجام پروژه های واقعی و مورد نیاز کشور، توانمندی ها خود را محک بزنند و از بسترهای توانمندسازی ره نشان استفاده نمایند. پس از آن در صورت عضویت در تیم های برگزیده،  افراد و گروه ها مسیر تخصصی خود را بصورت تاسیس یک شرکت نوپا و یا جذب در مجموعه های فناور و صنعتی شروع خواهند کرد.
  • برای آشنایی بیشتر با فرایند مسابقات ره نشان، مشاهده فیلم مقابل را از دست ندهید.

پروژه جدید خود را امروز شروع کنید و تخفیف بگیرید

وقت شروع پروژه شماست! شما می دانید که چه انجام می دهید

مسابقات قبلی ره نشان

ره‌ نشان زیست فناوری ۱

مسابقه ملی راهینو

ره‌ نشان زیست فناوری ۲

 شرکت کنندگان چه می گویند؟

شرکت ‌ها چه می گویند؟

شورای عالی سیاست گذاری مسابقات ره نشان

انجمن های علمی کشوری همراه با ره نشان